יום לימוד תורה לקראת שבועות

06/06/2016 - 09:50 - 15:20