יצחק ברויאר הגות ומעש כנס לקראת 70 שנה לפטירתו

01/06/2016 - 12:50 - 20:00

יצחק ברויאר הגות ומעש כנס לקראת 70 שנה לפטירתו