יהדות ואיסלאם : האם יש סיכוי לדיאלוג?

16/03/2016 - 09:40 - 15:30

המדרשה והמחלקה לערבית

מזמינות את ציבור הסטודנטים ואת הקהל הרחב

לכנס בנושא

יהדות ואסלאם: האם יש סיכוי לדיאלוג?

הכנס יתקיים ביום רביעי ו' באדר ב (16.3.16)

בין השעות 15:30-10:00 בבניין המדרשה (405)

10:00-9:40  התכנסות וכיבוד קל

10:20-10:00  ברכות

  * פרופ' אמנון אלבק סגן הרקטור, אוניברסיטת בר-אילן

  * הרב פרופ' דניאל שפרבר נשיא המכון הגבוה לתורה בר-אילן

11:30-10:20  מושב ראשון: מפגש בין יהדות ואסלאם

יו"ר המושב: ד"ר נעמה סט, המדרשה והפקולטה למשפטים בר-אילן

הקוראן ויחסו ליהודים וליהדות - פרופ' י' צבי לנגרמן - המחלקה לערבית בר-אילן  

תורת ישראל בלשון ערב – הספרות הערבית-היהודית בימי הביניים-פרופ' אליעזר שלוסברג - המחלקה לערבית בר-אילן  ומכללת אורות ישראל

13:30-12:00  מושב שני:  יהודים בארצות האסלאם

יו"ר המושב: ד"ר אלמוג כשר המחלקה לערבית בר-אילן

יהדות ואסלאם בכתיבתם של חכמי מרוקו -דוד ביטון – לימודי יהדות וחינוך הקריה האקדמית אונו

הגלות הכפולה ביצירותיהם של סופרים יהודים יוצאי עיראק -ד"ר גאולה אלימלך – המחלקה לערבית בר-אילן

הרב עובדיה יוסף -  פסיקה אחידה מול שמירת המנהגים- הרב אייל ורד - המדרשה, רב קהילת יחדיו הדר גנים  פתח תקווה

14:00-13:30 ארוחה קלה

15:30-14:00  מושב שלישי: בין תרבויות: האם יש סיכוי לדיאלוג?

יו"ר המושב: יעל שלוסברג, המדרשה, בר-אילן

בין הדתות-הרב יעקב אריאל – רבה הראשי של רמת - גן

דיאלוג בין דתי עם מוסלמים - האינטרסים והתועלת  - ד"ר מרדכי קידר - המחלקה לערבית בר-אילן, המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומרכז בגין-סאדאת

יסודות ערביים בעברית הדבורה ולהפך - ד"ר רפיק אבו-בכר -  המחלקה לערבית בר-אילן, מכללת בית ברל, ומכללת אל-קאסמי