ערב חשיפה עם הדוקטורנטיות מסדנת מאמינות וחוקרות

18/05/2016 - 10:50 - 15:30