יום לימוד תורה לקראת חנוכה

30/11/2015 - 08:00 - 14:50