צום עשרה בטבת - "על מה חרבה הארץ?"

21/12/2015 - 12:00 - 13:30
הרשמה לכנס: 

צום עשרה בטבת - "על מה חרבה הארץ?"