שבת מדרשה בקמפוס

04/12/2015 - 15:30 - 05/12/2015 - 17:30
הרשמה לכנס: 

שבת מדרשה בקמפוס