התוועדות לקראת יום הכיפורים

21/09/2015 - 12:40 - 14:20

חזרה ללוח הארועים