יום ירושלים חופשה לסטודנטיות

17/05/2015 - 08:30 - 23:30