Seminar for Madrichot Kallot on the topic of sexual abuse

03/12/2017 - 11:10
Conference Registration: 

השתלמות בנושא חשוב זה תפתח בעז"ה במדרשה בבר אילן 

ביום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח (3.12.17) בשעה 19:00

 (במידה ויתאפשר לרוב הנרשמות להגיע בבוקר, ייתכן כי הזמנים ישתנו) 

לדף הפרסום עם המידע המלא ופרטים נוספים לחצי כאן