January, 2019

S M T W T F S
 
 
כד 1
 
 
כו 3
 
כז 4
 
כח 5
 
כט 6
 
 
 
 
ד 10
 
ה 11
 
ו 12
 
ז 13
 
ח 14
 
ט 15
 
י 16
 
יא 17
 
יב 18
 
יג 19
 
יד 20
 
 
טז 22
 
יז 23
 
יח 24
 
יט 25
 
כ 26
 
כא 27
 
 
כג 29
 
כד 30
 
כה 31
 
 
 
S M T W T F S
 
 
 
 
 
כו 1
 
כז 2
 
כח 3
 
 
ל 5
 
א 6
 
ב 7
 
ג 8
 
ד 9
 
ה 10
 
 
ז 12
 
ח 13
 
ט 14
 
י 15
 
יא 16
 
יב 17
 
 
יד 19
 
טו 20
 
 
יז 22
 
יח 23
 
יט 24
 
כ 25
 
כא 26
 
כב 27
 
כג 28
 
 
 
S M T W T F S
 
 
 
 
 
כד 1
 
כה 2
 
כו 3
 
כז 4
 
כח 5
 
כט 6
 
 
 
ב 9
 
ג 10
 
 
ה 12
 
 
ז 14
 
ח 15
 
ט 16
 
י 17
 
יא 18
 
 
יג 20
 
יד 21
 
טו 22
 
טז 23
 
יז 24
 
יח 25
 
יט 26
 
כ 27
 
 
כב 29
 
כג 30
 
כד 31
 
 
 
 
 
 
 
S M T W T F S
 
 
כו 2
 
 
כח 4
 
כט 5
 
א 6
 
ב 7
 
 
ד 9
 
ה 10
 
ו 11
 
ז 12
 
ח 13
 
ט 14
 
י 15
 
יא 16
 
יב 17
 
יג 18
 
יד 19
 
טו 20
 
טז 21
 
יז 22
 
יח 23
 
יט 24
 
כ 25
 
כא 26
 
כב 27
 
כג 28
 
כד 29
 
כה 30
 
 
 
 
 
S M T W T F S
 
 
 
 
 
כח 3
 
כט 4
 
 
 
 
ג 8
 
ד 9
 
ה 10
 
ו 11
 
ז 12
 
 
ט 14
 
י 15
 
יא 16
 
יב 17
 
יג 18
 
יד 19
 
 
 
יז 22
 
 
יט 24
 
כ 25
 
כא 26
 
 
 
כד 29
 
כה 30
 
כו 31
 
 
S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
כז 1
 
כח 2
 
 
 
 
 
ד 7
 
ה 8
 
ו 9
 
ז 10
 
ח 11
 
 
י 13
 
יא 14
 
יב 15
 
יג 16
 
יד 17
 
טו 18
 
טז 19
 
יז 20
 
 
יט 22
 
כ 23
 
כא 24
 
כב 25
 
כג 26
 
כד 27
 
כה 28
 
כו 29
 
כז 30
 
 
 
 
 
 
 
S M T W T F S
 
כח 1
 
כט 2
 
ל 3
 
א 4
 
ב 5
 
ג 6
 
ד 7
 
ה 8
 
ו 9
 
ז 10
 
ח 11
 
ט 12
 
י 13
 
יא 14
 
יב 15
 
יג 16
 
יד 17
 
טו 18
 
טז 19
 
יז 20
 
יח 21
 
יט 22
 
כ 23
 
כא 24
 
כב 25
 
כג 26
 
כד 27
 
כה 28
 
כו 29
 
כז 30
 
כח 31
 
 
 
 
S M T W T F S
 
 
 
 
כט 1
 
א 2
 
ב 3
 
ג 4
 
ד 5
 
ה 6
 
ו 7
 
ז 8
 
ח 9
 
ט 10
 
י 11
 
יא 12
 
יב 13
 
יג 14
 
יד 15
 
טו 16
 
טז 17
 
יז 18
 
יח 19
 
יט 20
 
כ 21
 
כא 22
 
כב 23
 
כג 24
 
כד 25
 
כה 26
 
כו 27
 
כז 28
 
כח 29
 
כט 30
 
ל 31
 
S M T W T F S
א 1
 
ב 2
 
ג 3
 
ד 4
 
ה 5
 
ו 6
 
ז 7
 
ח 8
 
ט 9
 
י 10
 
יא 11
 
יב 12
 
יג 13
 
יד 14
 
 
 
 
 
 
כ 20
 
כא 21
 
 
 
 
 
 
כז 27
 
כח 28
 
כט 29
 
א 30
 
 
 
 
 
 
S M T W T F S
 
 
ב 1
 
 
 
ה 4
 
ו 5
 
 
ח 7
 
ט 8
 
י 9
 
יא 10
 
יב 11
 
יג 12
 
יד 13
 
טו 14
 
טז 15
 
יז 16
 
יח 17
 
יט 18
 
כ 19
 
כא 20
 
כב 21
 
כג 22
 
כד 23
 
כה 24
 
כו 25
 
כז 26
 
 
כט 28
 
ל 29
 
א 30
 
ב 31
 
 
 
S M T W T F S
 
 
 
 
 
ג 1
 
ד 2
 
ה 3
 
ו 4
 
ז 5
 
ח 6
 
ט 7
 
י 8
 
יא 9
 
יב 10
 
יג 11
 
יד 12
 
טו 13
 
טז 14
 
יז 15
 
יח 16
 
יט 17
 
כ 18
 
כא 19
 
כב 20
 
כג 21
 
כד 22
 
כה 23
 
כו 24
 
כז 25
 
כח 26
 
כט 27
 
ל 28
 
א 29
 
ב 30
 
S M T W T F S
ג 1
 
ד 2
 
ה 3
 
ו 4
 
ז 5
 
ח 6
 
ט 7
 
י 8
 
יא 9
 
יב 10
 
יג 11
 
יד 12
 
טו 13
 
טז 14
 
יז 15
 
יח 16
 
יט 17
 
כ 18
 
כא 19
 
כב 20
 
כג 21
 
כד 22
 
כה 23
 
כו 24
 
כז 25
 
כח 26
 
כט 27
 
ל 28
 
א 29
 
ב 30
 
ג 31
 
 
 
 
 
Syndicate content