דצמבר, 2022

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
49
 
 
 
 
ז 1
 
ח 2
 
ט 3
 
50
י 4
 
יא 5
 
יב 6
 
יג 7
 
יד 8
 
טו 9
 
טז 10
 
51
יז 11
 
יח 12
 
יט 13
 
כ 14
 
כא 15
 
כב 16
 
כג 17
 
52
כד 18
 
כה 19
 
כו 20
 
כז 21
 
כח 22
 
כט 23
 
ל 24
 
53
א 25
 
ב 26
 
ג 27
 
ד 28
 
ה 29
 
ו 30
 
ז 31