אוגוסט, 2022

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
32
 
ד 1
 
ה 2
 
ו 3
 
ז 4
 
ח 5
 
ט 6
 
33
י 7
 
יא 8
 
יב 9
 
יג 10
 
יד 11
 
טו 12
 
טז 13
 
34
יז 14
 
יח 15
 
יט 16
 
כ 17
 
כא 18
 
כב 19
 
כג 20
 
35
כד 21
 
כה 22
 
כו 23
 
כז 24
 
כח 25
 
כט 26
 
ל 27
 
36
א 28
 
ב 29
 
ג 30
 
ד 31