פברואר, 2022

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
6
 
 
ל 1
 
א 2
 
ב 3
 
ג 4
 
ד 5
 
7
ה 6
 
ו 7
 
ז 8
 
ח 9
 
ט 10
 
י 11
 
יא 12
 
8
יב 13
 
יג 14
 
יד 15
 
טו 16
 
טז 17
 
יז 18
 
יח 19
 
9
יט 20
 
כ 21
 
כא 22
 
כב 23
 
כג 24
 
כד 25
 
כה 26
 
10
כו 27
 
כז 28