ינואר, 2022

ינואר 2022טבת-שבט תשפ"ב

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
 
 
 
 
 
 
כח 1
 
2
כט 2
 
א 3
 
ב 4
 
ג 5
 
ד 6
 
ה 7
 
ו 8
 
3
ז 9
 
ח 10
 
ט 11
 
י 12
 
יא 13
 
יב 14
 
יג 15
 
4
יד 16
 
טו 17
 
טז 18
 
יז 19
 
יח 20
 
יט 21
 
כ 22
 
5
כא 23
 
כב 24
 
כג 25
 
כד 26
 
כה 27
 
כו 28
 
כז 29
 
6
כח 30
 
כט 31