ינואר, 2022

 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
 
כח 1
 
כט 2
 
א 3
 
ב 4
 
ג 5
 
ד 6
 
ה 7
 
ו 8
 
ז 9
 
ח 10
 
ט 11
 
י 12
 
יא 13
 
יב 14
 
יג 15
 
יד 16
 
טו 17
 
טז 18
 
יז 19
 
יח 20
 
יט 21
 
כ 22
 
כא 23
 
כב 24
 
כג 25
 
כד 26
 
כה 27
 
כו 28
 
כז 29
 
כח 30
 
כט 31
 
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
ל 1
 
א 2
 
ב 3
 
ג 4
 
ד 5
 
ה 6
 
ו 7
 
ז 8
 
ח 9
 
ט 10
 
י 11
 
יא 12
 
יב 13
 
יג 14
 
יד 15
 
טו 16
 
טז 17
 
יז 18
 
יח 19
 
יט 20
 
כ 21
 
כא 22
 
כב 23
 
כג 24
 
כד 25
 
כה 26
 
כו 27
 
כז 28
 
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
כח 1
 
כט 2
 
ל 3
 
א 4
 
ב 5
 
ג 6
 
ד 7
 
ה 8
 
ו 9
 
ז 10
 
ח 11
 
ט 12
 
י 13
 
יא 14
 
יב 15
 
יג 16
 
יד 17
 
טו 18
 
טז 19
 
יז 20
 
יח 21
 
יט 22
 
כ 23
 
כא 24
 
כב 25
 
כג 26
 
כד 27
 
כה 28
 
כו 29
 
כז 30
 
כח 31
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
כט 1
 
א 2
 
ב 3
 
ג 4
 
ד 5
 
ה 6
 
ו 7
 
ז 8
 
ח 9
 
ט 10
 
י 11
 
יא 12
 
יב 13
 
יג 14
 
יד 15
 
טו 16
 
טז 17
 
יז 18
 
יח 19
 
יט 20
 
כ 21
 
כא 22
 
כב 23
 
כג 24
 
כד 25
 
כה 26
 
כו 27
 
כז 28
 
כח 29
 
כט 30
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
ל 1
 
א 2
 
ב 3
 
ג 4
 
ד 5
 
ה 6
 
ו 7
 
ז 8
 
ח 9
 
ט 10
 
י 11
 
יא 12
 
יב 13
 
יג 14
 
יד 15
 
טו 16
 
טז 17
 
יז 18
 
יח 19
 
יט 20
 
כ 21
 
כא 22
 
כב 23
 
כג 24
 
כד 25
 
כה 26
 
כו 27
 
כז 28
 
כח 29
 
כט 30
 
א 31
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
ב 1
 
ג 2
 
ד 3
 
ה 4
 
ו 5
 
ז 6
 
ח 7
 
ט 8
 
י 9
 
יא 10
 
יב 11
 
יג 12
 
יד 13
 
טו 14
 
טז 15
 
יז 16
 
יח 17
 
יט 18
 
כ 19
 
כא 20
 
כב 21
 
כג 22
 
כד 23
 
כה 24
 
כו 25
 
כז 26
 
כח 27
 
כט 28
 
ל 29
 
א 30
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
ב 1
 
ג 2
 
ד 3
 
ה 4
 
ו 5
 
ז 6
 
ח 7
 
ט 8
 
י 9
 
יא 10
 
יב 11
 
יג 12
 
יד 13
 
טו 14
 
טז 15
 
יז 16
 
יח 17
 
יט 18
 
כ 19
 
כא 20
 
כב 21
 
כג 22
 
כד 23
 
כה 24
 
כו 25
 
כז 26
 
כח 27
 
כט 28
 
א 29
 
ב 30
 
ג 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
ד 1
 
ה 2
 
ו 3
 
ז 4
 
ח 5
 
ט 6
 
י 7
 
יא 8
 
יב 9
 
יג 10
 
יד 11
 
טו 12
 
טז 13
 
יז 14
 
יח 15
 
יט 16
 
כ 17
 
כא 18
 
כב 19
 
כג 20
 
כד 21
 
כה 22
 
כו 23
 
כז 24
 
כח 25
 
כט 26
 
ל 27
 
א 28
 
ב 29
 
ג 30
 
ד 31
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
ה 1
 
ו 2
 
ז 3
 
ח 4
 
ט 5
 
י 6
 
יא 7
 
יב 8
 
יג 9
 
יד 10
 
טו 11
 
טז 12
 
יז 13
 
יח 14
 
יט 15
 
כ 16
 
כא 17
 
כב 18
 
כג 19
 
כד 20
 
כה 21
 
כו 22
 
כז 23
 
כח 24
 
כט 25
 
א 26
 
ב 27
 
ג 28
 
ד 29
 
ה 30
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
 
ו 1
 
ז 2
 
ח 3
 
ט 4
 
י 5
 
יא 6
 
יב 7
 
יג 8
 
יד 9
 
טו 10
 
טז 11
 
יז 12
 
יח 13
 
יט 14
 
כ 15
 
כא 16
 
כב 17
 
כג 18
 
כד 19
 
כה 20
 
כו 21
 
כז 22
 
כח 23
 
כט 24
 
ל 25
 
א 26
 
ב 27
 
ג 28
 
ד 29
 
ה 30
 
ו 31
 
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
ז 1
 
ח 2
 
ט 3
 
י 4
 
יא 5
 
יב 6
 
יג 7
 
יד 8
 
טו 9
 
טז 10
 
יז 11
 
יח 12
 
יט 13
 
כ 14
 
כא 15
 
כב 16
 
כג 17
 
כד 18
 
כה 19
 
כו 20
 
כז 21
 
כח 22
 
כט 23
 
ל 24
 
א 25
 
ב 26
 
ג 27
 
ד 28
 
ה 29
 
ו 30
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
ז 1
 
ח 2
 
ט 3
 
י 4
 
יא 5
 
יב 6
 
יג 7
 
יד 8
 
טו 9
 
טז 10
 
יז 11
 
יח 12
 
יט 13
 
כ 14
 
כא 15
 
כב 16
 
כג 17
 
כד 18
 
כה 19
 
כו 20
 
כז 21
 
כח 22
 
כט 23
 
ל 24
 
א 25
 
ב 26
 
ג 27
 
ד 28
 
ה 29
 
ו 30
 
ז 31