אוקטובר, 2021

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
40
 
 
 
 
 
כה 1
 
כו 2
 
41
כז 3
 
כח 4
 
כט 5
 
ל 6
 
א 7
 
ב 8
 
ג 9
 
42
ד 10
 
ה 11
 
ו 12
 
ז 13
 
ח 14
 
ט 15
 
י 16
 
43
יא 17
 
יב 18
 
יג 19
 
יד 20
 
טו 21
 
טז 22
 
יז 23
 
44
יח 24
 
יט 25
 
כ 26
 
כא 27
 
כב 28
 
כג 29
 
כד 30
 
45
כה 31