דצמבר, 2019

שבוע מתאריך דצמבר 1 2019
ג' כסלו ה'תש"פ

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
ג 1
 
 
 
 
ז 5
 
ח 6
 
ט 7
 
18:00
 
 
 
04/12/2019 - 18:00
 
 
 
19:00
 
 
 
 
 
 
20:00
 
02/12/2019 - 20:00