דצמבר, 2019

דצמבר 2019כסלו-טבת תש"פ

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
49
ג 1
 
ז 5
 
ח 6
 
ט 7
 
50
י 8
 
יא 9
 
יב 10
 
יד 12
 
טו 13
 
טז 14
 
51
יז 15
 
כ 18
 
כא 19
 
כב 20
 
כג 21
 
52
כד 22
 
כו 24
 
כז 25
 
כט 27
 
ל 28
 
53
א 29
 
ב 30
 
ג 31