נובמבר, 2019

נובמבר 2019חשוון-כסלו תש"פ

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
44
 
 
 
 
 
ג 1
 
ד 2
 
45
ה 3
 
ו 4
 
ז 5
 
ח 6
 
ט 7
 
י 8
 
יא 9
 
46
יג 11
 
יד 12
 
טו 13
 
טז 14
 
יז 15
 
יח 16
 
47
יט 17
 
כא 19
 
כג 21
 
כד 22
 
כה 23
 
48
כו 24
 
כז 25
 
כח 26
 
א 29
 
ב 30