נובמבר, 2018

שבוע מתאריך נובמבר 11 2018
ג' כסלו ה'תשע"ט

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
ג 11
 
ד 12
 
 
ו 14
 
ז 15
 
ח 16
 
ט 17
 
18:00
 
 
 
 
 
 
19:00
 
 
13/11/2018 - 19:30