יוני, 2018

שבוע מתאריך יוני 10 2018
כ"ז סיוון ה'תשע"ח

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
10/06/2018 - 08:00
10/06/2018 - 08:00
10/06/2018 - 08:00
 
ב 15
 
ג 16
 
Before 08:00
 
 
 
 
 
 
08:00
10/06/2018 - 08:00
 
 
 
 
 
 
09:00
 
 
 
 
 
 
19:00
 
11/06/2018 - 19:50