ינואר, 2018

שבוע מתאריך ינואר 7 2018
כ' טבת ה'תשע"ח

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
כ 7
 
כא 8
 
 
כג 10
 
כד 11
 
כה 12
 
כו 13
 
Before 15:00
 
 
 
 
 
 
15:00