אפריל, 2018

שבוע מתאריך אפריל 15 2018
ל' ניסן ה'תשע"ח

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
ב 17
 
 
 
ה 20
 
ו 21
 
07:00
 
 
 
 
 
 
08:00
 
 
 
18/04/2018 - 08:00
19/04/2018 - 08:00
 
 
18:00
 
 
 
 
 
 
20:00
 
16/04/2018 - 20:00