לוח שנה אקדמי בבר אילן

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ז 2016-2017

יום ראשון ללימודים

יום ראשון, ה' בחשוון תשע"ז, 6 בנובמבר 2016

חופשת חנוכה *

יום ראשון, כ"ה בכסלו תשע"ז, 25 בדצמבר 2016

צום י' בטבת (אין לימודים)

יום ראשון, י' בטבת תשע"ז, 8 בינואר 2017

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום ראשון, ט' בשבט תשע"ז, 5 בפברואר 2017

חופשה בין הסמסטרים

מיום שני, י' בשבט תשע"ז, 6 בפברואר 2017
עד יום שישי, י"ט באדר תשע"ז, 17 במרץ 2017 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום ראשון, כ"א באדר תשע"ז, 19 במרץ 2017

חופשת פסח

מיום חמישי, י' בניסן תשע"ז, 6 באפריל 2017
עד יום שני, כ"א בניסן תשע"ז, 17 באפריל 2017 (כולל)

חידוש הלימודים

יום שלישי, כ"ב בניסן תשע"ז, 18 באפריל 2017

יום הזיכרון
ויום העצמאות (מוקדם)

מיום שני, ה' באייר תשע"ז, 1 במאי 2017
עד יום שלישי, ו' באייר תשע"ז, 2 במאי 2017 (כולל)

חופשת יום ירושלים יום רביעי, כ"ח באייר תשע"ז, 24 במאי 2017
חופשת חג שבועות מיום שלישי, ה' בסיון תשע"ז, 30 במאי 2017
עד יום חמישי, ז' בסיון תשע"ז, 1 ביוני 2017 (כולל)
יום הסטודנט (ט.נ.) (משעה 14:00 ואילך)

יום אחרון ללימודים

יום שישי, ו' בתמוז תשע"ז, 30 ביוני 2017

יום ראשון ללימודים בתשע"ח

יום ראשון, ב' בחשוון תשע"ח, 22 באוקטובר 2017

הערות:

הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין).

ביום ראשון, י"ב בחשוון תשע"ז, 13 בנובמבר 2016, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.

* בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00.

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה), יום ראשון, כ"ז בניסן תשע"ז, 23 באפריל 2017, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שני, כ"ח בניסן תשע"ז, 24 באפריל 2017, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

ביום ראשון, ד' באייר תשע"ז, 30 באפריל 2017, לא יתקיימו לימודים בין השעות 14:00-12:00, עקב קיום עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.

בערב יום ירושלים, יום שלישי, כ"ז באייר תשע"ז, 23 במאי 2017, יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.

זמני תפילת מנחה בבית הכנסת שלייפר:

12:30, 13:35, 14:30, 15:35

זמני תפילת ערבית בבית הכנסת שלייפר:

17:35, 19:35