מלגות ופרסים

סטודנטית יקרה,

המדרשה עושה כמיטב יכולתה על מנת לסייע ולקדם את תלמידותיה. לשם כך מחלקת המדרשה מדי שנה מלגות לסטודנטיות. המלגות ניתנות על בסיס קריטריונים מגוונים: הצטיינות, קושי כלכלי, התנדבות בקהילה, יוזמות חברתיות ומנהיגות, ועוד

סטודנטית הלומדת בפועל שלושה קורסים לפחות במדרשה זכאית למלא טופס מלגות.

אנא הקפידי למלא את סעיפי השאלון בהתאם לנדרש על מנת שנוכל להיטיב לשקול את בקשתך. בחלק מן המלגות נדרש ראיון מוקדם לבדיקת ההתאמה למלגה. במידת הצורך תוזמני לראיון

 שאלון מלגות 

 

בנוסף במדרשה קיימות תכנית לימוד המזכות במלגה (מתיבתא, ראשית,ספרא, חסידות ועוד..)

לפרטים נוספים תכניות לימוד