מלגות ופרסים

 

במדרשה קיימות תכניות לימוד המזכות במלגה

בנוסף לתכניות אלו יש  1. מלגות יעודיות המחולקות לפי בחירת התורמים ומועברות דרך שכ"ל.

                                 2. מלגות המועברות מעמותת המכון הגבוה לתורה עפ"י קרטריונים של הנהלת העמותה.

בת המעוניינת במלגה שאינה קשורה  לתכנית תמלא את שאלון מלגות

ותפנה לתמר במשרד המדרשה