כנס משותף מדרשה ומחלקה ללימודי א"י

08/11/2018 - 10:00