כנס מאמינות וחוקרות

05/06/2018 - 16:00 - 21:00

מוכר כהשלמת שעות לבנות התכניות