קריטריונים למתן מלגות מהעמותה

א. מלגות קיום - תלמידות שהתחייבו ללמוד במדרשה 20 ש"ש, ומקיימות התחייבות זו. אימות הביצוע נעשית  

בעזרת שעון נוכחות.

הן מקבלות את הסכום המתקבל עבור תלמידות במעמדם (רווקה, נשאה) ממשרד החינוך.

סכום זה משתנה מפעם לפעם בהתאם למדיניות המשרד.

ב. מלגות עידוד לכתיבת מאמרים תורניים לכתב העת של המדרשה - לתלמידות שלומדות בבית מדרש וכותבות  

מאמרים שנמצאו ראויים לפרסום בכתב העת של המדרשה. גובה המלגה 2500 ש"ח.

ג. סטודנטים הלומדים והמרכזים תכניות בתי מדרש במדרשה זכאים למלגה בגובה 1,000 ₪  לחודש (עשרה חודשים).