Midrasha's Newsletters

גיליון מס' 5

 Midrasha's Hanukkah Newsletter

 

 

 

גיליון מס' 4

 Midrasha's Rosh Hashana Newsletter

 

 

 

גיליון מס' 3

מבזק ידיעות - פסח
 לינק לניוזלטר>>

 

 

 

 

גיליון מס' 2

מבזק ידיעות - חנוכה
לינק לניוזלטר>>

 

 

 

גיליון מספר 1ניוזלטר המדרשה- גיליון מס' 1

מבזק ידיעות - ראש השנה
לינק לניוזלטר>>

 

  

  

 

 

 

היצטרפי לרשימת תפוצה של המדרשה וקבלי עדכונים מן המדרשה ומבית מדרש ערב לתיבת הדואר שלך:
לינק לטופס הרשמה לניוזלטר