מרץ, 2017

שבוע מתאריך מרץ 26 2017
כ"ח אדר ה'תשע"ז

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
כח 26
 
כט 27
 
א 28
 
 
ג 30
 
ד 31
 
ה 1
 
18:00
 
 
 
29/03/2017 - 18:00
 
 
 
19:00
 
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
29/03/2017 - 20:00